Treningstilbud - prisliste

FysioNord er et rehabiliteringssenter. Vårt hovedfokus er pasienter i opptrening med hensyn på deres plager og skader. På faste tidspunkt i uken, trener våre pasienter under observasjon og veiledning av fysioterapeut.

Vårt tilbud i treningssalen er for alle som ønsker å trene i våre lokaler med våre apparater som er tilrettelagt for pasienter og rehabilitering. Dette tilbudet forutsetter gjennomgang med fysioterapeut, uavhengig om du er vant med å trene eller ikke. Første time for «Månedspakken», er en personlig treningstime, veiledet av fysioterapeut.

 

 

Abonnement - fast binding

Følgende tilbud forusetter at hver enkelt har hatt "Månedspakken" kr.1200,- eller individuell opptrening i sal med fysioterapeut.:

Dette er priser for 2018

Type abonnement                      Binding Pris pr mnd

Helårskort

Halvårskort   

3mnd binding                           

12 mnd

6 mnd

3 mnd

470,-             total: 5.640,-

520,-             total: 3.120,-

580,-             total: 1.740,-

Familie (samme husstand)

12 mnd 740,-             total: 8.880,-

Student

Student 

10 mnd

5 mnd

420,-             total: 4.200,-

460,-             total: 2.450,-

Student    

3 mnd

510,-            total: 1.530,-

Uføretrygdet/Pensjonist

12 mnd

350,-             total: 4.200,-

Uføretrygdet/Pensjonist

6 mnd

430,-             total: 2.580,-

Uføretrygdet/Pensjonist

3 mnd,-

470,-             total: 1.410,-

MÅNEDSKORT (alle alder) 

Drop-In 

Disse 2 alternativ har ingen binding.

De forutsetter "månedspakken" eller individuell opptrening m/fysioterapeut

690,-

120,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selv om det er binding på abonnementene, kan det betales pr mnd. Kontonummer: 1503.07.32240

 

Adgangskortet er personlig og kan ikke benyttes av andre. Alle brukere av treningssalen skal ha eget gyldig adgangskort og avtale med FysioNord. 

Misbruk av personlig adgangskort fører til utestenging i en mnd uten refusjon av innbetalt beløp.

Vi har 16 års aldersgrense. Barn under 16 år får ikke eget adgangskort og skal ikke bruke treningsapparater, men kan være med under oppsyn av en voksen av samme husstand. 

Når fylte 16 - må hun/han igjennom egen Månedspakke.

 

 

Ta kontakt om du er i tvil. 

Vi ønsker å imøtekomme våre treningskunder med en ordning som er god for alle parter.

 

"Månedspakken" kr 1.200,-

Alle som skal trene på FysioNord, må ha vært igjennom introdukjon og opplæring. Dette er obligatorisk, selv om du har trent andre steder tidligere.
Månedspakken er en introduksjon til trening. Dette er for de som ikke har vært i trening i forbindelse med fysioterapi, men ønsker å komme igang.
Månedspakken består av konsultasjon med vår treningsveildeder Ina Larsen, testing av av kondisjon m.m.
Du får også adgangskort til treningssalen og fri benyttelse av treningstilbudet i en måned. 

Etter månedspakken, kan du selv velge hvilket abonnement du ønsker å tegne. Opplæringen er estimert til 1- 1 1/2 time, ha på treningsklær.

 

Du trenger ingen ny månedspakke, om det er lenge siden du har trent på FysioNord. Ønsker du oppfriskning, kan dette avtales med fysipterapeut og koster kr 400,- pr påbegynte halvtime. Time kan også avtales med treningsveileder Ina, dette går utenom fysioteraputens venteliste.

Månedspakken gjennomføres sammen med treningsveileder. Du kan avtale å gjøre dette alene eller i en mindre gruppe, familie eller venner. Vi har etterspørsel på månedspakken, men tar inn fortløpende - ta gjerne kontakt for spøsrmål. Vi prøver å tilrettelegge og imøtekomme så godt det lar seg gjøre.

 

Månedspakken/styrketrening

Månedspakken inneholder KUN opplæring og introduksjon i sal. Dette beregnes ca 60-90 minutter. Om du ønsker å trene styrke, kommer dette som et tilleggstilbud á kr 400,-. Årsaken til dette er at opplæring på styrke krever god tid og god konsentrasjon, og det er ikke alle som ønsker å trene styrke.

STYRKETRENING

 
Er du interessert i å trene styrke hos oss? 
Alle som trener på FysioNord, og ønsker å trene styrke hos oss, igjennom individuell opplæring for bruk av dette utstyret. De som ikke har et ønske om å trene styrke, trenger ikke denne veiledingen.
Det blir grundig gjennomgang av utstyr, treningsteknikk og sikkerhet, samt hvordan man trener for å unngå skader.
Om en ikke er vant med å trene frivekter - anbefales det videre oppfølgingstimer for veiledning, teknikk og løft.
 
Vi har venteliste, så ikke nøl med å melde deg på.
 
 
 
Time for opplæring kr. 400,-  gjelder 18 år  +
1 time á 45 minutter
Prisen gjelder for alle treningskunder - "Månedspakken" inkluderer ikke dette tilbudet, men kommer som et eksternt tilbud.
Kun engangspris - ditt eksisterende abonnement blir ikke endret.
(Pris på videre oppfølging er avhengig av ditt utgangspunkt og hva du er vant med fra før.)
 
Alder 16-18 år
4 timer med veiledning kr. 1500,- (for de som ønsker styrketrening)
 
 
VIKTIG Å HUSKE PÅ:
Kun de som har hatt opplæring hos oss, er kvalifisert til å bruke dette utstyret. 
Aldersgrense for bruk av utstyret er 16 år. Barn under 16 år har ingen adgang til styrkerommet selv om de er i følge med voksen.
 
Vektene i denne salen er tyngre enn "vanlige" sal-vekter. De letteste vektene veier fra 12,5 kg og oppover. Man kan også trene kun med stang. Stang alene veier 10 og 20 kg, vekstskivene kommer i tillegg.
 
 

Viktig å huske på:

Alle abonnement er bindende i perioden du har avtalt. Å bryte/fryse en avtale må godkjennes. Gyldige årsaker er flytting, lange opphold ute av byen i forbindelse med jobb, graviditet og sykdom/operasjon som forhindrer trening lengere enn en måned (med sykemelding fra lege). Vi stopper ikke abonnementet på grunn av ferie, vanlige sykdommer o.l. Månedskort/pakker blir kun frøset ved alvorlige sykdommer.

Avbruddsperioden legges inn på slutten av medlemsskapet. Medlemskontigenten må være betalt.

 

Grupper

Drop-In: kr. 120,-

 

 

Torsdagstrimmen

Torsdager kl 10:30

Hovedfokus: Bevegelsesglede og kondisjon. Med innslag av Zumba!

Trening i sal. Er for brukere som rett og slett ønsker å holde seg i form. Passer for alle

 

Grupper med fysioterapihenvisning - 1 times økt

Mandager kl 08:30,12:00 og 13:00
Tirsdager kl. 08:00

Onsdager kl 09:30
Torsdager kl 08:00,12:00 og 13:00
Fredager kl 09:00

Gruppene er for brukere med veiledning av fysioterapeut. Veiledningen inngår i din behandling. Bruk av treningsapparater må betales, som egenandel på enkelte apparater/slynger. Dette inngår i taksten og i administrasjons- og utstyrsgebyret pr behandlingstime.

 

Gruppene er veiledet kondisjons- og styrketrening på apparater og slynger.

Gruppetrening forutsetter at du har vært til førstegangskonsultajon med fysioterapeut. Det er ventetid på liste til denne timen, på lik linje med andre pasienter på venteliste.

 

Ta kontakt for mer informasjon!

 

TILBUD TIL VÅRE FASTE MEDLEMMER ved nytegning av abonnement:

Ved å betale hele beløpet i skranken eller ved første trekk, tilbyr vi 1 mnd ekstra i et 6 mnd og 2 mnd ekstra i et 12 mnd abonnement. 
 
Dette gjelder alle typer 6 og 12 mnd abonnement
 
Samt for studenter - fullbetaling av 5 mnd abonnement, du får 6 mnd - og fullbetaling av 10 mnd abonnement får du 12 mnd.

Vårt kontonummer er: 1503.07.32240

Prisendringer

Vi gjør forbehold om prisendringer.
1. januar hvert/annenhvert år kan vi kjøre prisøkning på treningsabonnement - Når du starter nytt, hør om dette gjelder deg.
1. juli hvert år kan det være endringer i takstsytemet. Dette kan øke din egenandel til fysioterapi.
 
 
Betaling av abonnement:
Din kontrakt fungerer som en faktura. 
Der står totaltbeløp, månedlig beløp, kontonummer og forfallsdato.
Du er selv ansvarlig å legge inn forfall og betale inn til rett dato.
 
Etter ønske kan vi sende ut faktura. 
Minner om fakturagebyr på kr 75,-
Betalingspåminnelse og sperring av kort:
Dersom du ikke betaler i tide, får du en påminnelse pr sms.
Om det ikke da er betalt omgående, blir ditt adgangskort sperret.
Om det fortsatt ikke kommer inn abonnementsbeløp, utstedes det faktura.
Når du har betalt, blir ditt kort åpnet igjen så rasket etter at innbetaling er registrert.
 
Ditt abonnement blir ikke utvidet tilsvarende sperret periode.
 
Kortet/abonnementet blir også sperret når:
Du låner ut kort til venner/bekjente som ikke selv har egen avtale med FysioNord AS
Når barn under 16 år bruker foreldres kort uten foreldre/foresatt tilstede
Advarsel blir gitt - men om forholdet ikke opphører, vil abonnementet bli sperret umiddelbart.
Kontrakt og binding:
På FysioNord har vi ikke medlemsskap som går fortløpende, vi har abonnementstid med binding og bindigsperiode.
Når din kontrakt fornyes, må den signeres av hensyn til dine og FysioNord AS' rettigheter.
Kontrakten er bindene. Om du ønsker å betale pr mnd, er kontrakten bindende til utløpsdato.
Se egen fane "om oss" og "rettigheter og plikter" vedr kontrakt.
 
Kontrakten videreføres ikke automatisk. Den fornyes av kunden selv. 
Dette av hensyn til evt. prisendringer og/eller kontraktendringer siden forrige abonnementsrunde.

16 år aldersgrense:

Alle som trener på egenhånd skal være over 16 år. 

Barn under 16 trener  kun i følge med voksne på deres abonnement - feks. enslig mor/far kan ha et enkelt abonnement og ha med seg sitt barn. Når barnet har fylt 16 år - går hun/han igjennom månedspakken - da må foreldres kort/abonnement gjøres om til et familieabonnement.

Anbefaler på det sterkeste at de under 16 IKKE bruker tyngre vekter o.l. da kroppen ikke er godt nok utviklet til å tåle slike påkjenninger. Alle barn under 16 år skal også vike hvis det er fullt, og når medlemmer med eget gyldig kort skal trene på apparater/slynger.

Styrkerom:

Vi viser smidighet ved bruk av styrkerommet. De som går igjennom opplegg med veileder, har kun kort tilmålt tid med henne. Da er det flott at vanlige betalende treningskunder viker den korte stunden de trenger på apparatet.

Kontonr. FysioNord: 1503.07.32240

Kontakt

www.fysionord.com Sør-Varangerveien 2A
9800 Vadsø

78 95 48 58 / 455 15 085

Kontonummer: 1503.07.32240
post@fysionord.no